Regulamin

Składając zamówienie akceptujesz ogólne warunki regulaminu.

Podmiotem wypożyczającym jest Studio Dekoracji Iwona Litwin z siedzibą w Albigowa 504b, 37-122 Albigowa z nadanym numerem NIP 815-165-60-56 i Regonem 360868633 zwanym dalej wypożyczającym, a klient korzystający z Naszych usług Zamawiającym.

  • Artykuły wypożyczone zostają wysłane do zamawiającego z kilkudniowym wyprzedzeniem, aby nie było niespodzianki przez kuriera. Istnieje możliwość odbioru osobistego po uprzednim uzgodnieniu.
  • Koszty wysyłki jak i odesłania materiałów dekoracyjnych do wypożyczalni pokrywa tylko Zamawiający.
  • Wypożyczone przedmioty powinno zostać dostarczone do 3 dni od uroczystości. W przeciwnym razie zostanie doliczona kara w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.
  • Wypożyczający nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne opóźnienia pocztowe i ewentualne uszkodzenia podczas transportu. Odpowiedzialność spoczywa na firmie transportowej.
  • Każda przesyłkę proszę sprawdzić w obecności kuriera, ewentualne szkody proszę spisać na protokole szkody.
  • W przypadku uszkodzeń Zamawiający pokrywa rzeczywistą wartość danego przedmiotu.
  • W przypadku nie zwrócenia wypożyczanych artykułów, wszczęte zostanie postępowanie sądowe.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
  • Spory, które mogłyby wyniknąć podczas realizacji prac strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem właściwego Sądu Rejonowego.
  • Wpłaty za usługę przyjmowane są jedynie na konto firmowe

Studio Dekoracji Iwona Litwin
Albigowa 504b, 37-122 Albigowa
NIP: 815-165-60-56, REGON: 360868633
IdeaBank: 53 1950 0001 2006 5454 7408 0001


Wiążącym elementem między Zamawiającym a Wynajmującym jest umowa podpisywana po akceptacji terminu, która zawiera koszty uszkodzeń i inne wymogi które są potrzebne według Polskiego Prawa.