Regulamin


Wypożyczalnia internetowa www.wypozyczalnia-dekoracje4u.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


PRZEDSIĘBIORCA – dane firmy obsługującej wypożyczalnie


Podmiotem prowadzącym wypożyczalnie internetową za pośrednictwem sieci internet, działający pod adresem internetowym www.wypozyczalnia-dekoracje4u.pl jest STUDIO DEKORACJI IWONA LITWIN wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: Albigowa 504b, 37-122 Albigowa i adres do doręczeń: Albigowa 504b, 37-122 Albigowa, NIP 815-165-60-56, REGON 360868633, adres poczty elektronicznej: wypozyczalnia@dekoracje4u.pl, numer telefonu: 663 869 978


OPCJE KONTAKTU ZE SKLEPEM INTERNETOWYM


Klient sklepu ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklepem internetowym w każdym z poniższych sposób:

 • pod adresem Albigowa 504b, 37-122 Albigowa
 • telefonicznie po numerem 663 869 978
 • poprzez pocztę elektroniczną wypozyczalnia@dekoracje4u.pl

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIE ZE SERWISU WYPOŻYCZALNI


Ze wypożyczalni mogą korzystać osoby pełnoletnie (18 lat) bądź za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Korzystanie z wypożyczalni przez osoby niepełnoletnie i bez zezwolenia opiekunów jest niedozwolone.


WYPOŻYCZANIE W SERWISIE


Zamówienia się przyjmowane poprzez stronę internetową www.wypozyczalnia-dekoracje4u.pl. Wypożyczane towary w serwisie są opisane, aby posiadały jak najwięcej informacji dla klienta, które są ważne.

Klient zamawiający towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje potrzebne do zrealizowania zamówienia.

Klient przy wyborze towaru określa także ilość sztuk zamawianych towarów.


JAK ZAMAWIAĆ W WYPOŻYCZALNI


Szczegółowe omówienie sposobu zamówieniu dostępne jest na naszej podstronie w sklepie. Na podanej stronie opisane jest krok po kroku wraz ze zdjęciami jak wykonać Swoje zamówienie w wypożyczalni internetowej.


CENY PRODUKTÓW W WYPOŻYCZALNI


 • Ceny podane w sklepie internetowego wypozyczalnia-dekoracje4u.pl podawane w złotych polskich są cenami brutto.
 • Do ceny towaru doliczany jest koszt wysyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy jak i wybrania dodatkowych opcji (np. czyszczenia).
 • Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno klienta jak i Studio Dekoracji Iwona Litwin. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmienia się.
 • Studio Dekoracji Iwona Litwin zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do wypożyczania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach wypożyczalni, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ ZAMÓWIONYCH TOWARÓW W SKLEPIE


Towary oferowane w wypożyczalni są towarami, które znajdują się w Naszym lokalnym magazynie. Ilość sztuk jest ograniczona i decyzje kolejność podpisanych umów.


BRAK MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA


W przypadku braku danego towaru w wybranym terminie, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail o problemach z realizacją zamówienia z propozycją innych przedmiotów dostępnym na wybrany termin.


WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA


Każde zamówienie jest potwierdzane umową między klientem a wypożyczalnia. Samo zamówienie w wypożyczalni nie jest równoznaczne z zrealizowaniem usługi.


SPOSÓB DOSTAWY I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


 • Dostawa towaru realizowana jest jedynie na terenie Polski.
 • Dostawa towaru po podpisaniu umowy realizowana jest kilka dni przed data uroczystości (w danym tygodniu daty uroczystości).
 • Czas dostawy może ulec wydłużeniu w okresach wyprzedaży lub akcji specjalnych, a także jeśli w Polsce są wzmożone wysyłki jak z okazji Mikołajek czy Świąt.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie całkowitej należności za zamówienie.
 • Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrana przez Studio Dekoracji Iwona Litwin firma kurierska.

FORMY PŁATNOŚCI – dostępne w sklepie


Akceptowane formy płatności przez Studio Dekoracji Iwona Litwin, to przelewy bankowe. Klient po złożeniu zamówienia otrzymuje numer konta do wpłaty. W tytule przelewu prosimy pamiętać o wpisaniu numeru zamówienia co ułatwi nam rozpoznanie zamówienia do klienta.

Studio Dekoracji Iwona Litwin
Albigowa 504b, 37-122 Albigowa
NIP: 815-165-60-56, REGON: 360868633
IdeaBank: 53 1950 0001 2006 5454 7408 0001


UMOWA WYPOŻYCZALNI


 • Informacje umieszczone na stronie internetowej wypożyczalni nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Umowa jest zawierana tylko w języku polskim.

WYKONANIE UMOWY


W zależności od wybranej przez Klienta opcji dostawy Studio Dekoracji Iwona Litwin zobowiązuje się do przekazania towaru Klientowi tak, aby przesyłka została dostarczona przed planowaną datą uroczystości.
Wiążącym elementem między Zamawiającym a Wynajmującym jest umowa podpisywana po akceptacji terminu, która zawiera koszty uszkodzeń i inne wymogi które są potrzebne według Polskiego Prawa.


KOSZTY DOSTAWY ZAMÓWIEŃ


Wszystkie dostawy realizowane są TYLKO na terenie Polski. Koszt dostawy całego zamówienia widnieje na karcie zamówienia przed złożeniem zamówienia. Klient jest świadomy przez złożeniem zamówienia o koszcie dostawy w zależności od wybranej formy przez Klienta. Możliwość jest wysyłki w dwie strony.


ZWROT WYPOŻYCZANYCH PRZEDMIOTÓW


Przedmioty po dacie uroczystości klient zobowiązuje się zwrócić w stanie nienaruszonym zgodnie z zamówieniem w terminie 3 dni. Proszę pamiętać że przedmioty wypożyczać chcą też inne osoby.
Przedmioty należy odesłać na adres: Studio Dekoracji Iwona Litwin, Albigowa 504b, 37-122 Albigowa.
Zwracany przedmioty wypożyczalni muszą przez Klienta zostać dobrze zabezpieczony.


REKLAMACJE


Oferowane produkty są nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Studio Dekoracji Iwona Litwin ponosi odpowiedzialność za wady.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Do każdego wypożyczenia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura). Jeśli Państwo potrzebują fakturę prosimy o taką informację. Do wcześniej wystawionego paragonu nie ma możliwości wystawienia faktury chyba że na nim znajduje się numer NIP.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie przez Studio Dekoracji Iwona Litwin danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia Klientowi zarejestrowanie się w sklepie internetowym Podziekowania4u.pl i dokonywanie w nim jakikolwiek zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności